ซึ่งใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย Heidelberg SM52-4 ให้ความรวดเร็ว เที่ยงตรง และความคมชัดที่สวยงาม