เป็นภาพวิดีโอแสดงการทำงานของกระบวนการใช้เครื่องเจาะรู บนแผ่นกระดาษทำปฏิทิน มีความรวดเร็วและแม่นยำ